Olga Lasek

Olga Lasek

doktor inżynier

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Rolniczym prowadzi od 2006 roku, najpierw jako praktykę doktorancką, nieprzerwanie od 2011 roku jako asystent, a następnie jako adiunkt w Katedrze Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa. Jest koordynatorem przedmiotów na kierunkach: zootechnika, biologia stosowana, bioinżynieria zwierząt, biotechnologia stosowana, weterynaria. Koordynowane przedmioty: żywienie psów i kotów, felinologia, żywienie zwierząt egzotycznych, żywienie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych, żywienie zwierząt laboratoryjnych, żywienie zwierząt w ogrodach zoologicznych, zwierzęta egzotyczne, chów i hodowla ssaków egzotycznych. Prowadzi również ćwiczenia z żywienia zwierząt oraz dietetyki. Zainteresowania naukowe dotyczą żywienia zwierząt monogastrycznych, głównie psów, kotów, ptaków i zwierząt egzotycznych. W swoich badaniach szczególnie skupia się na mikroflorze przewodu pokarmowego, roli włókna w żywieniu zwierząt monogastrycznych, wpływie żywienia psów różnymi sposobami na kondycję oraz wydolność, jak również optymalizacji żywienia zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz organizacji bazy paszowej w zoo. Do oceny poprawności żywienia w badaniach naukowych wykorzystuje techniki in vivo (badania strawnościowe, markery biologiczne) oraz in vitro (enzymatyczne, gaz test). Jest współautorką licznych prac oryginalnych, monografii, rozdziału w podręczniku akademickim oraz doniesień na konferencje. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach, sympozjach i seminariach. Organizowała wiele konferencji naukowych oraz spotkań z cyklu Nauka – praktyce z zakresu żywienia zwierząt.